Azadi Pathobiology Laboratory
 
راهنمای جوابدهی آنلاین

 

مراجعه کننده محترم شما برای دیدن جواب خود روی سایت به usearname , Password  احتیاج دارید .

 بطور مثال :

Uearsname: 1111111111    که شماره;کد ملی شما می باشد  می باشد.

Password:0912………  که شماره موبایل شما بوده که به پذیرش اعلام

کرده اید .

در صورتی شما می توانید جوابتان را ببینید که روی قبض شما باقیمانده

صفر خورده باشد ( هیچ باقیمانده ای نباید داشته باشید).

 در ضمن نرم افزار Adobe Reader و فونت ZAR نیز باید روی سیستم

شما نصب بوده باشد.

 


 
نام كاربري:
كلمه عبور: